kemisknomenklatur.dk's blog

kemisknomenklatur.dk's blog

Om denne blog

Her kan du læse nyheder og se svar på brugernes spørgsmål om dansk kemisk navngivning.

Fire nye grundstoffer - og deres navne

Nye grundstofferOprettet af Søren Møller 23 nov, 2016 14:15:23

IUPAC har netop (30. november 2016) proklameret den endelige navngivning af fire nye grundstoffer, her opregnet med deres engelske grundstofnavne:

nihonium, Nh (nr. 113)

moscovium, Mc (nr. 115)

tennessine, Ts (nr. 117)

oganesson, Og (nr. 118)

Man bemærker endelsen 'ine', som tennessine har til fælles med de øvrige gruppe 17-grundstoffer (fluorine, chlorine osv. på engelsk) og endelsen 'on', som oganesson har til fælles med grundstofferne fra neon til radon i gruppe 18. Baggrunden i øvrigt for de nye navne kan man læse mere om på IUPACs hjemmeside: www.iupac.org. Men det er en kendsgerning, at vi nu har et periodesystem med syv ubrudte perioder.

Vi har tidligere her skrevet, at navnene først ville blive endelige i 2017, hvor Council, IUPAC's generalforsamling for alle medlemslandene, træder sammen næste gang. Det er nemlig Council, der skal ratificere nye grundstofnavne. Men Council befuldmægtigede i 2015 IUPAC's Bureau til at foretage den endelige godkendelse for disse fire grundstoffers vedkommende, når navnene havde været i offentlig høring og de indkomne kommentarer var bearbejdet. Høringen sluttede den 8. november 2016.

Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg har nu (2. december) vedtaget at anbefale det danske navn tennessin for nr. 117. De tre andre navne kan bruges uændret på dansk. Alle fire navne er nu medtaget i ordlisten på siden Dansk Kemisk Nomenklatur.

Ture Damhus, formand for udvalget

  • Kommentarer(0)//blog.kemisknomenklatur.dk/#post0